Program je určen pro klienty, kteří chtějí chodit do práce

 • Trénink je zaměřen na dovednosti při hledání práce, psaní životopisu, příprava na pracovní pohovor a po nalezení práce může využít klient asistenci i na pracovišti.
 • Asistenti jsou připraveni odpovídat na otázky i zaměstnavatelům, znají příslušnou legislativu a se zaměstnáváním osob s postižením mají dlouholetou praxi.


Pro zájemce

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PROGRAM PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Podporované zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 • Jste osobou se zdravotním postižením?
 • Chcete být společensky prospěšný a získat větší ekonomickou nezávislost?
 • Chcete se zapojit do běžného pracovního prostředí v kolektivu lidí bez postižení, ale nedokážete to bez cizí pomoci?

Agentura PONDĚLÍ Vám může v této oblasti pomoci

 • Podpora lidem znevýhodněným na trhu práce a jejich (potenciálním) zaměstnavatelům, a to před nástupem uchazeče do práce i po něm.
 • Kontaktování agentury: Kontaktujete Agenturu PONDĚLÍ - přímo nebo s využitím kontaktů na našich webových stránkách (telefon, nebo e-mail)
 • Rozhodnutí o využití služby: Po konzultaci s pracovníky Agentury PONDĚLÍ a seznámení s pravidly programu poskytovaného zaměstnávání se rozhodnete, jestli službu využijete.
 • Co chci dělat a co se musím naučit: Bude Vám přidělen pracovní konzultant, který Vám pomůže:
 1. vytvořit představu o možném pracovním uplatnění
 2. zjistit, jaké jsou Vaše pracovní schopnosti a dovednosti, následně pak naplánovat cestu k jejich zlepšení,
 3. natrénovat dovednosti potřebné k nalezení, získání a udržení vhodného pracovního místa.
 • Setkávání: Účastníte se pravidelného skupinového poradenství (sociální poradenství, job club).
 • Hledání a získání pracovního místa: Pracovní konzultant Vám pomáhá při vyhledání a získání pracovního místa (kontaktuje zaměstnavatele, účastní se na pohovoru, pomáhá vyjednat podmínky zaměstnání,…).
 • Asistence na pracovišti: V případě potřeby Vám pracovní asistent po určitou dobu pomáhá přímo na pracovišti s nácvikem potřebných dovedností a osvojení pracovních postupů, také Vás učí komunikovat s kolegy či zákazníky.

VŠE JE ANONYMNÍ A BEZPLATNÉ!

Pro více informací nám napište na email: dvorakova@agenturapondeli.cz, zavolejte na tel.: +420 775 714 492.

Monika Uchytilová

pracovník v sociálních službách
Podporované zaměstnávání


uchytilova@agenturapondeli.cz
+420 730 519 113