Pro klienty obou sociálních služeb nabízíme tyto doplňkové, fakultativní služby:

  • Malování
  • Plavání (zajišťuje plavecká škola Delfín)

Více se dozvíte o kroužcích u vedoucích služeb.