Služba Podpora samostatného bydlení v Agentuře Pondělí POSOSUK3

Cílem projektu je zajistit dostupnost poskytování služby Podpora samostatného bydlení v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.

Agentura Pondělí, z.s. poskytuje v regionu Šluknovska tuto službu od roku 2010. O službu je velký zájem, je poskytována kvalifikovaným personálem a má pro osoby s postižením velký význam - začleňování osob se zdravotním postižením do normálního života.

Služba je určena osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu v samostatném bydlení. Mezi našimi klienty jsou lidé, kteří přicházejí z domovů pro osoby se zdravotním postižením (dříve ústavy sociální péče), z dětských domovů, z azylových domů, z rodinné péče nebo  psychiatrických léčeben. Uživatelé služby bydlí ve svých bytech po celém Šluknovském výběžku. Bydlí sami nebo spolu s dalšími kolegy ve společné domácnosti, v  panelovém nebo činžovním domě. Při hledání a výběru bytu uživateli pomáhá jeho asistent. Výběr bytu je zcela na uživateli.

Služba je placená, cena za 1 hodinu asistence je 100 Kč, agentura fakturuje po minutách, asistence se hradí z příspěvku na péči. Pokud je výše úhrady vyšší, než je příspěvek na péči, je úhrada za služby hrazena jen do výše příspěvku na péči. Pokud uživatel příspěvek na péči nezískal, služba je
mu poskytována zdarma.

Díky projektu POSOSUK 3 proběhne vzdělávání určené pro pracovníky v přímé péči, které bude zajišťováno v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Cílem vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb je poskytování kvalitnějších služeb.

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“

Registrační číslo projektu: 20/SML0175/SoPD/SV

Individuální projekt Ústeckého kraje, který je podpořen z programu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Celková výše poskytnuté dotace: 6 560 800 Kč

Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021
Spojujeme dva břehy - svět lidí se znevýhodněním a většinové společnosti. Ovlivňujeme pohled veřejnosti na práva a postavení lidí s postižením. Dáváme možnost zažít život ve všech jeho barvách. Pracujeme na principu partnerství, s respektem k jedinečnosti člověka.

Financováno v rámci projektu POSOSUK 4