Sociální rehabilitace je registrována podle zákona 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, identifikátor služby 5598414. Služba je ambulantní a terénní, poskytována denně od pondělí do čtvrtka od 8 do 16.30, v pátek po individuální dohodě. V rámci služby poskytujeme nácvik všech dovedností, které umožní začlenění lidem se zdravotním postižením.

Programy:

 • Tým pro duševní zdraví
  Poskytujeme podporu lidem s duševním onemocněním. Spolupracujeme s organizací Fokus Labe z.ú. a dalšími odborníky z oblasti péče o duševní zdraví, zahrnující psychiatry, psychology a jiné. Tým duševního zdraví za vámi přijede domů, ale nabízí i možnost využít programy a aktivity v Denním centru Agentury Pondělí. Zjistěte více.

 • Denní centrum 
  V programu, probíhají nácviky velké škály dovedností, související s péči o domácnost, péči o vlastní osobu, základní pracovní dovednosti a také ochrana vlastních práv a svobod. Zjistěte více.

 • Tréninkové bydlení
  Program je určen pro ty klienty, kteří chtějí zjistit, jaká forma bydlení je pro ně vhodná a bezpečná. Zde se trénují dovednosti, které souvisejí převážně s bydlením – hospodaření s penězi, bezpečné chování, nakupování, vaření a podobně. Zjistěte více.

 • Zaměstnávání
  Program je určen pro klienty, kteří chtějí chodit do práce. Trénink je zaměřen na dovednosti při hledání práce, psaní životopisu, příprava na pracovní pohovor a po nalezení práce může využít klient asistenci i na pracovišti. Asistenti jsou připraveni odpovídat na otázky i zaměstnavatelům, znají příslušnou legislativu a se zaměstnáváním osob s postižením mají dlouholetou praxi. Zjistěte více.

V organizaci jsou určení pracovníci odpovědní za sexuální osvětu, kteří jsou systematicky vzděláváni v oblasti sexuality osob s mentálním postižením. Sexuálními důvěrníky v organizaci jsou Jiřina Bruderová, Bc. Vlasta Laštůvková, Olga Jirsová.

Kapacita služby sociální rehabilitace je 90 uživatelů se smlouvou /rok. Maximální počet uživatelů služby, které ji mohou využívat v jednom okamžiku je 7.

Poslání sociální rehabilitace

Agentura Pondělí poskytuje službu Sociální rehabilitace ve Šluknovském výběžku dospívajícím a dospělým osobám se sníženou soběstačností a schopností uplatňovat svá práva. Službu mohou využívat lidé se zájmem o rozvoj svých dovedností, samostatnosti a začleňování do společnosti. Při práci s uživateli je pro nás důležitý člověk, ne jeho znevýhodnění. Respektujeme individuální potřeby uživatelů a posiluje je v přebírání zodpovědnosti za vlastní život.

Více informací se dozvíte u vedoucí služby paní Kamily Staňkové.

Mgr. Kamila Staňková
mobil: 775 554 492
e-mail: stankova@agenturapondeli.cz