Tisková zpráva

Jak uplynul rok s projektem Svazku obcí SEVER pro Ukrajinu

Lipová u Šluknova 30. 12. 2022

Od počátku války na Ukrajině uplynulo již více než 10 měsíců. Pro naše nové sousedy z Ukrajiny to bylo těžké období. A i my, obyvatelé Šluknovského výběžku jsme si uvědomili, že mír a bezpečí nejsou prázdná slova. Mnozí z nás se za ten rok setkali s našimi novými sousedy, někteří jim i aktivně pomáhali. Velkou pomocí pro všechny byl projekt Svazku obcí SEVER pro Ukrajinu. Tento projekt je již u konce, píšeme závěrečné zprávy, účtujeme.

Příchod mnoha stovek uprchlíků do regionu jsme zvládli bez velkých problémů. A to díky výborné spolupráci obcí, humanitárních organizací, sociálních služeb, úřadů, zaměstnavatelů, ubytovatelů a v neposlední řadě díky občanům, sousedům. Projekt, sloužící k pomoci a poradenství uprchlíkům, realizovaly obce Severu ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a to s Kostkou Krásná Lípa, p.o. a Agenturou Pondělí, z.s.. Projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR.

Cílem projektu byla pomoc uprchlíkům tak, aby mohli bezpečně bydlet s námi v regionu, aby mohli pracovat a žít společně s místními občany po dobu jejich těžké životní situace. Dnes již můžeme říci, že uprchlíci z Ukrajiny, kteří žijí na území našeho regionu mají vyřízené potřebné doklady, děti chodí do školek a škol, mnoho z nich také pracuje ve firmách v regionu. Již tolik nepotřebují naši pomoc, protože se v okolí orientují a někteří již rozumí i českému jazyku, ale stále se ještě bojí mluvit.

Pracovníci služeb pracovali s uprchlíky převážně v Krásné Lípě vč. Kyjova, Jiříkově, Doubici, na Tokáni, ve Šluknove i v Království, Velkém Šenově, v Hraběcím, v Dolní Poustevně, ve Vilémově, Mikulášovicích a ve Starých Křečanech. V Krásné Lípě, Jiříkově, Mikulášovicích a ve Velkém Šenově probíhala výuka českého jazyka. 

V uplynulém období měli hodně práce, stále se něco nového učili, sledovali měnící se podmínky a pravidla, ale vše zvládli. Mnoho našich klientů z Ukrajiny už slavilo vánoční svátky ve svých náhradních domovech s úsměvem na tváři.

Situace na Ukrajině stále není dobrá, proto budeme pomáhat i po ukončení projektu. Stále budeme řešit případné problémy, hledat práci pro ukrajinské uprchlíky a zprostředkovávat pomoc těm, kteří prožili trauma, a potřebuji terapii.

Velké poděkování patří všem občanům Šluknovska, obcím, dobrovolníkům, úředníkům, učitelům, zdravotníkům, policii, zaměstnavatelům a humanitárním pracovníkům za to, že pomáháte a přispíváte k tomu, že „naši sousedé z Ukrajiny“ zde našli bezpečné a klidné místo k dočasnému životu.

Pokud budete mít otázky, informace, které souvisejí s tímto tématem, prosím, pište, volejte.

Naše kontakty

 


 

Tisková zpráva

Svazek obcí SEVER pro Ukrajinu

Lipová u Šluknova 1. 8. 2022

Do obcí Svazku SEVER přišlo během války na Ukrajině již přes 690 uprchlíků z Ukrajiny. Obce, ve spolupráci s humanitárními organizacemi v regionu - Kostkou Krásná Lípa, p.o. a Agenturou Pondělí, z.s., realizují projekt, který řeší integraci držitelů dočasné ochrany. Projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR a řeší začlenění uprchlíků z Ukrajiny ve městech a obcích Svazku, kromě Rumburku. Zde byl podán a podpořen obdobný projekt pro uprchlíky, žijící v Rumburku.

Cílem projektu Svazku obcí SEVER je pomoc uprchlíkům tak, aby mohli bezpečně bydlet s námi v regionu, aby mohli pracovat a žít společně s místními občany po dobu jejich těžké životní situace. Již od března řešíme ubytování rodin, ale i jednotlivců, doprovázíme uprchlíky na úřady a instituce, poskytujeme poradenství, motivujeme, aktivizujeme, zapojujeme je do života v regionu, seznamujeme je s místním prostředím, lidmi a podmínkami. Zároveň dbáme na ochranu jejich práv a prevenci zneužívání. Koordinována je i pomoc v oblasti poskytování materiálu a potravin, vybavení ubytování a domácností apod. Služby, ale i dobrovolníci v regionu vzájemně spolupracují, tak aby nedocházelo k duplicitě.

Naše pomoc není určena jen a výhradně uprchlíkům, ale i našim občanům. Všem poskytujeme informační podporu, tak aby bylo zřejmé jak postupovat po příjezdu uprchlíků, kde se mohou obrátit s dotazy, na koho se obrátit v případě konfliktu.

Nyní již uprchlíků moc nepřibývá, ale naše pomoc pokračuje hlavně v oblasti vzdělávání dětí – začlenění do škol, školek, nabízíme také výuku českého jazyka v našem regionu a také intenzivně hledáme práci pro ukrajinské uprchlíky. Stále je aktuální i terapeutická podpora lidem v traumatu.

Moc děkuji všem občanům Šluknovska, obcím, dobrovolníkům, patronům, úředníkům, učitelů, policii, zaměstnavatelům a humanitárním pracovníkům za tom, že pomáháte a přispíváte k tomu, že „naši sousedé z Ukrajiny“ zde našli bezpečné a klidné místo k dočasnému životu.

Pokud budete mít otázky, informace, které souvisejí s tímto tématem, prosím, pište, volejte.

Naše kontakty: