Podpora samostatného bydlení je registrována podle zákona 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, identifikátor služby 3306857.

  • Služba je terénní, je poskytována v bytech klientů a doprovody probíhají i na úřadech, u lékaře, při nakupování a podobně.
  • Uživatel získá v průběhu služby takové dovednosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit volný čas podle sebe a využívat všechny potřebné služby v regionu.
  • Uživatel navazuje a udržuje normální přátelské vztahy a většina z nich chodí do zaměstnání.
  • Nabízíme edukaci, intervenci a poradenství v oblasti sexuality pro uživatele, rodinné příslušníky a opatrovníky.  V organizaci jsou určení pracovníci odpovědní za sexuální osvětu, kteří jsou systematicky vzděláváni v oblasti sexuality osob s mentálním postižením. Sexuálními důvěrníky v organizaci jsou Jiřina Bruderová, Bc. Vlasta Urbanová, Olga Jirsová.


Poslání

Agentura PONDĚLÍ poskytuje službu Podpora samostatného bydlení ve Šluknovském výběžku dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním, žijících ve vlastním bytě.

Služba zahrnuje podporu rozvoje dovedností v oblastech souvisejících se samostatným bydlením, obhajobou práv a začleněním do života obce a regionu. Je poskytována lidem, kteří ji potřebují a mají o ni zájem. S respektem k individualitě a soukromí podporujeme realizaci vlastních představ uživatele. Vedeme k přebírání zodpovědnosti, k ohleduplnosti a samostatnosti.

Kapacita služby podpora samostatného bydlení je 35 uživatelů se smlouvou /rok. Maximální počet uživatelů služby, které ji mohou využívat v jednom okamžiku je 5.

Více informací se dozvíte u vedoucí služby paní Evy Dvořákové.

Ing. Eva Dvořáková
mobil: 777 944 309
e-mail: dvorakovdvorakova@agenturapondeli.cz