Projekt Agentura Pondělí – Auto pro terénní pracovníky

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017250

Tento projekt agentury pondělí, z. s. je spolufinancován evropskou unií.

Cílem projektu je nákup hybridního automobilu pro terénní práci asistentů služby sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení.