Projekt města Rumburk s názvem Centrum POKORUM – rekonstrukce objektu pro službu sociální rehabilitace.

Cílem projektu je rekonstrukce objektu, který byl delší dobu nevyužíván a byl ve špatném stavebně technickém stavu, pro službu sociální rehabilitace, kterou zde poskytuje Agentura Pondělí, z.s. Realizací tohoto cíle dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti služby, vedoucí k sociální inkluzi.

Bude vytvořeno nové zázemí pro sociální službu, bude umožněno lidem z různých cílových skupin nerušeně využívat prostory a také asistenti budou mít zázemí pro administrativu.

Výsledkem projektu je vytvoření místa, kde budou realizovány podporované aktivity, které naplní celkové cíle projektu. 

Zadávací řízení na stavební práce vyhrála firma Děčínský stavební podnik s.r.o. Dne 15. 2. 2021 došlo k předání stavby.  Termín ukončení realizace projektu je stanoven na 31. 12. 2021.
Spojujeme dva břehy - svět lidí se znevýhodněním a většinové společnosti. Ovlivňujeme pohled veřejnosti na práva a postavení lidí s postižením. Dáváme možnost zažít život ve všech jeho barvách. Pracujeme na principu partnerství, s respektem k jedinečnosti člověka.

Financováno v rámci projektu POSOSUK 3