Agentura PONDĚLÍ je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením v regionu Šluknovska.

  • Naším posláním je spojovat dva břehy - svět lidí se znevýhodněním a většinové společnosti.
  • Ovlivňujeme pohled veřejnosti na práva a postavení lidí s postižením.
  • Dáváme možnost zažít život ve všech jeho barvách.
  • Pracujeme na principu partnerství, s respektem k jedinečnosti člověka.

Jak to začalo

Agentura PONDĚLÍ vznikla v srpnu 2001 a na počátku měla 3 zaměstnance, sídlo v budově ÚSP Horní Poustevna ve Šluknově, na ulici T.G. Masaryka. Občanské sdružení Agentura PONDĚLÍ založili Pavel Lampa, Jiří Vít, Zdeněk Corn a Miroslav Marek.

Agentura poskytovala podporu lidem s postižením při hledání a udržení práce, tato služba se jmenuje Podporované zaměstnávání (PZ). Agentura byla jednou z prvních agentur PZ v ČR a v dalších letech jsme pomáhali i dalším NO při vzniku stejné služby.

Po nabytí účinnosti zákona o sociálních službách v roce 2007 jsme si zaregistrovali službu Sociální rehabilitace, přesídlili jsme do Rumburka a kromě hledání práce, jsme už nabízeli celou škálu činností, které potřebuje člověk se zdravotním postižením k tomu, aby se zapojil do normálního života v místní komunitě.

 

V roce 2009 jsme v rámci Individuálního projektu Ústeckého kraje založili službu Podpora samostatného bydlení, která je přirozeným pokračováním našich snah o začleňování lidí s handicapem.

Dnes je Agentura PONDĚLÍ, zapsaný spolek a jsme jednou z významných neziskovek a také jedním ze zásadních poskytovatelů sociálních služeb v regionu.

Nejnovější fotogalerie

Děkujeme našim podporovatelům