Dobrovolnictví

Agentura Pondělí vítá pomoc dobrovolníků. Z vlastní zkušenosti víme, že dobrovolnictví je užitečné pro klienty, pro dobrovolníky i pro naší agenturu. Dobrovolníci se mohou zapojit do programů v Denním centru, chodit s námi na výlety, na akce v regionu nebo spolupracovat s konkrétním klientem.

Pokud chcete pomoci lidem se zdravotním postižením, rádi vás v agentuře přivítáme. Dobrovolníci mohou získat potvrzení o rozsahu a druhu vykonávaných prací jako doložení praxe pro snadnější získání zaměstnání.Dobrovolníkem v agentuře Pondělí se může stát kdokoliv, komu už bylo 18 let, je zodpovědný a má čistý trestní rejstřík.

Dobrovolnictví v Agentuře Pondělí zaštiťuje Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem, koordinátorem dobrovolníků v naší agentuře je Eva Dvořáková, u které se můžete hlásit, pokud máte dotazy nebo již vážný zájem o dobrovolnictví.

Vlasta Urbanová
Koordinátor dobrovolníků
e-mail: urbanova@agenturapondeli.cz

Spolupracující organizace:
Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem

Věcné dary

Naši uživatelé, kteří začínají žít samostatný život, často nemají na začátku mnoho prostředků. Proto uvítáme vhodné věcné dary, které by jim pomohly vybavit domácnost. Může jít o vybavení kuchyně, nábytek, různé spotřebiče (funkční), nebo jiné věci.

Prosím konzultujte svůj dar předem se sociálním asistentem konkrétního uživatele, nebo s ředitelkou Monikou Lampovou na tel.: 775 554 491.

Děkujeme Vám, že pomáháte lidem se znevýhodněním.


Finanční dary

Většina aktivit Agentury Pondělí je pro uživatele zdarma. Platí se pouze služba Podpora samostatného bydlení, a to z příspěvku na sociální péči a pouze do výše příspěvku. Služby, které jsou nad tuto hranici, hradí agentura z vlastních zdrojů. Z těchto důvodů uvítáme finanční dar v jakékoli výši na provoz, podporu a zkvalitňování života našich uživatelů.

Za jakých podmínek můžeme v naší organizaci přijmout finanční a jiný dar?

  • AP může pro podporu a rozvoj své činnosti přijímat finanční nebo věcné dary od osob, které nejsou uživateli služby. Výše finančních darů od těchto osob není omezena.
  • Agentura Pondělí ani její zaměstnanci nemohou přijímat dary ani peníze od uživatelů služby, od zájemců o službu, ani od jejich rodinných příslušníků.
  • Věcné dary od dárců (ne od uživatelů a od zájemců) jsou přijímány pouze tehdy, lze-li je využít pro činnost nebo rozvoj činnosti sdružení. To se týká i darů za vystoupení kapely, divadelního souboru - káva, bonbóny, potraviny a podobně se nabídnou všem účinkujícím.
  • Dar nad hodnotu 1.000 Kč může za sdružení přijmout pouze ředitelka nebo jednatel agentury.
  • Dary nad 1.000 Kč jsou přijímány jen na základě darovací smlouvy. Ocenění věcných darů se provede podle cen v místě a čase obvyklých se souhlasem dárce.
  • Finanční dar nad 1.000 Kč může být přijat jen bezhotovostním převodem na účet
    společnosti č. 887859309/0800.