Projekty

Sociální rehabilitace v Agentuře Pondělí POSOSUK4

Cílem projektu je zajistit dostupnost poskytování služby sociální rehabilitace v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Agentura Pondělí, z.s. poskytuje v regionu službu sociální rehabilitace od roku 2001. O službu je velký zájem, je poskytována kvalifikovaným personálem a má pro osoby s postižením velký význam - začleňování osob se zdravotním postižením do normálního života. V regionu je historicky mnoho osob s postižením, kteří zde byli umístěny z velkých měst. Také v rodinách jsou lidé, kteří chtějí žít " normální život, jako žijí jejich vrstevníci. Individuální i skupinový k trénink všech dovedností pomůže těmto lidem, aby mohli chodit do práce, aby mohli sami bydlet ve svých bytech a prostě žít normální život.

Díky projektu POSOSUK 4 zde vzniká speciální terénní tým duševního zdraví, který pracuje převážně s lidmi s duševním onemocněním a je složen z pracovníků organizací Fokus Labe, z.ú. a Agentury Pondělí, z.s. Tým je součástí koncepce, která vznikla v rámci reformy psychiatrické péče v ČR. Cílem reformy je zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním.

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4“
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757
Individuální projekt Ústeckého kraje, který je podpořen z programu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín finanční podpory 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.
Celková výše poskytnuté dotace 5 561 200,- Kč
Doba realizace: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2020
Spojujeme dva břehy - svět lidí se znevýhodněním a většinové společnosti. Ovlivňujeme pohled veřejnosti na práva a postavení lidí s postižením. Dáváme možnost zažít život ve všech jeho barvách. Pracujeme na principu partnerství, s respektem k jedinečnosti člověka.

Financováno v rámci projektu POSOSUK 4