Projekt Agentura Pondělí – Auto pro terénní pracovníky

Tento projekt agentury pondělí, z. s. je spolufinancován evropskou unií.

Cílem projektu je nákup hybridního automobilu pro terénní práci asistentů služby sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení. Zjistěte více.


Služba Podpora samostatného bydlení v Agentuře Pondělí POSOSUK3

Cílem projektu je zajistit dostupnost poskytování služby Podpora samostatného bydlení v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Zjistěte více.


Projekt města Rumburk s názvem Centrum POKORUM – rekonstrukce objektu pro službu sociální rehabilitace.

Cílem projektu je rekonstrukce objektu, který byl delší dobu nevyužíván a byl ve špatném stavebně technickém stavu, pro službu sociální rehabilitace, kterou zde poskytuje Agentura Pondělí, z.s. Realizací tohoto cíle dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti služby, vedoucí k sociální inkluzi. Zjistěte více.