SOCIALNÍ REHABILITACE

Sociální rehabilitace je registrována podle zákona 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, identifikátor služby 5598414. Služba je ambulantní a terénní, poskytována denně od pondělí do čtvrtka od 8 do 16.30, v pátek po individuální dohodě. V rámci služby poskytujeme nácvik všech dovedností, které umožní začlenění lidem se zdravotním postižením.

Programy:

  • Denní centrum
    V programu, probíhají nácviky velké škály dovedností, související s péči o domácnost, péči o vlastní osobu, základní pracovní dovednosti a také ochrana vlastních práv a svobod.
  • Tréninkové bydlení
    Program je určen pro ty klienty, kteří chtějí jednou bydlet samostatně ve svém bytě. Zde se trénují dovednosti, které souvisejí převážně s bydlením – hospodaření s penězi, bezpečné chování, nakupování, vaření a podobně.
  • Podporované zaměstnávání
    Program je určen pro klienty, kteří chtějí chodit do práce. Trénink je zaměřen na dovednosti při hledání práce, psaní životopisu, příprava na pracovní pohovor a po nalezení práce může využít klient asistenci i na pracovišti. Asistenti jsou připraveni odpovídat na otázky i zaměstnavatelům, znají příslušnou legislativu a se zaměstnáváním osob s postižením mají dlouholetou praxi.

Poslání

Agentura Pondělí poskytuje službu Sociální rehabilitace ve Šluknovském výběžku dospívajícím a dospělým osobám se sníženou soběstačností a schopností uplatňovat svá práva. Službu mohou využívat lidé se zájmem o rozvoj svých dovedností, samostatnosti a začleňování do společnosti. Při práci s uživateli je pro nás důležitý člověk, ne jeho znevýhodnění. Respektujeme individuální potřeby uživatelů a posilujeme je v přebírání zodpovědnosti za vlastní život.

.SR poslani

Více informací se dozvíte u vedoucí služby paní Kamily Staňkové.

Mgr. Kamila Staňková
mobil: 775 554 492
e-mail: stankova@agenturapondeli.cz