Nabízíme prostor pro získání informací o duševním zdraví i nemoci, prostor pro sdílení toho, jak se vám aktuálně žije, co řešíte, čím se zabýváte, co se daří více a co méně, v čem případně potřebujete podporu.

Cílem práce týmu je předcházení, případně zkracování hospitalizací, podpora lidí dlouhodobě hospitalizovaných při návratu do běžné komunity, rozvoj dovedností a posílení odpovědnosti za svůj život, využívání běžných veřejných služeb, posílení v oblasti samostatného bydlení a celkové zlepšení kvality života lidí s duševním onemocněním.

Při poskytování služby respektujeme individuální potřeby uživatelů a posilujeme je v zodpovědnosti za vlastní život.

Program je bezplatný.Programy: Tým pro duševní zdraví - Denní centrum - Tréninkové bydlení - Podporované zaměstnávání