Program podporuje klienty v rozvoji dovedností, které se vztahují k bydlení a zjišťuje schopnost uživatele odejít případně z rodiny nebo z instituce do jiné služby, jiné formy bydlení, například chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence…

Je určen pro zájemce o samostatné bydlení.

Trénink probíhá zejména v těchto oblastech:

  • orientace v regionu, čase,
  • návštěvy institucí- využívání veřejných míst a služeb,
  • základní sociální návyky – oblékání, hygiena, sebeobsluha, hospodaření s penězi, nákupy, vaření, význam peněz, komunikační dovednosti, rozvoj, sociální dovednosti, život mezi lidmi,
  • základní pracovní návyky,
  • způsob trávení volného času,
  • zdraví a bezpečnost,
  • ochrana advokacie
  • a dopravní výchova

Program je bezplatný.Programy: Tým pro duševní zdraví - Denní centrum - Tréninkové bydlení - Podporované zaměstnávání