Program je realizován formou pobytu v samostatném bytě, asistenti do bytu docházejí na sjednané asistence. Délka poskytování programu je zpravidla tři měsíce, sjednání jiné doby pobytu je možné po individuální dohodě.

Podporujeme klienty v rozvoji dovedností, které se vztahují k bydlení a zjišťuje schopnost uživatele odejít případně z rodiny nebo z instituce do jiné služby, jiné formy bydlení, například chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence a jiné. Tréninkový byt je určen zájemcům o samostatnější formu bydlení.

Absolvováním programu nabízíme zmapování dovedností v oblasti bydlení, možnost trénovat a upevňovat potřebné dovednosti, možnost objektivního zhodnocení dovedností a schopností potřebných k bydlení. Klient má možnost získat podporu i při kontaktování následných pobytových služeb.

Trénink probíhá zejména v těchto oblastech:

  • orientace v regionu, čase,
  • návštěvy institucí- využívání veřejných míst a služeb,
  • základní sociální návyky – oblékání, hygiena, sebeobsluha, hospodaření s penězi, nákupy, vaření, význam peněz, komunikační dovednosti, rozvoj, sociální dovednosti, život mezi lidmi,
  • základní pracovní návyky,
  • způsob trávení volného času,
  • zdraví a bezpečnost,
  • ochrana advokacie,
  • dopravní výchova a bezpečný pohyb v terénu

Asistence v bytě je bezplatná, cena za byt a služby je 100 korun na den.