PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Podpora samostatného bydlení je registrována podle zákona 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, identifikátor služby 3306857. Služba je terénní, je poskytována v bytech klientů a doprovody probíhají i na úřadech, u lékaře, při nakupování a podobně. Uživatel získá v průběhu služby takové dovednosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit volný čas podle sebe a využívat všechny potřebné služby v regionu. Uživatel navazuje a udržuje normální přátelské vztahy a většina z nich chodí do zaměstnání.

Poslání

Agentura Pondělí poskytuje službu Podpora samostatného bydlení ve Šluknovském výběžku dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním, žijících ve vlastním bytě.
Služba zahrnuje podporu rozvoje dovedností v oblastech souvisejících se samostatným bydlením, obhajobou práv a začleněním do života obce a regionu. Je poskytována lidem, kteří ji potřebují a mají o ni zájem. S respektem k individualitě a soukromí podporujeme realizaci vlastních představ uživatele. Vedeme k přebírání zodpovědnosti, k ohleduplnosti a samostatnosti.

PSB_Poslani

Více informací se dozvíte u vedoucí služby paní Moniky Lampové.

Ing. Monika Lampová
mobil: 775 554 491
e-mail: lampova@agenturapondeli.cz