PROJEKTY

Agentura Pondělí realizuje projekt Nadace Euronisa s názvem „ Najít cestu k zotavení“. Projekt probíhá od 1.1. do 30.6. 2016 a umožní šesti vybraným uživatelům služeb Agentury Pondělí navštěvovat individuální terapeutické programy. Programy jsou zaměřeny na práci s příběhy uživatelů, jejich emocemi, sebevyjádřením a sebeuvědoměním obecně, a které jim pomohou na cestě k zotavení.