Pro zájemce

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PROGRAM PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Podporované zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• Jste osobou se zdravotním postižením?
• Chcete být společensky prospěšný a získat větší ekonomickou nezávislost?
• Chcete se zapojit do běžného pracovního prostředí v kolektivu lidí bez postižení, ale nedokážete to bez cizí pomoci?

Agentura Pondělí Vám může v této oblasti pomoci

• Podpora lidem znevýhodněným na trhu práce a jejich (potenciálním) zaměstnavatelům, a to před nástupem uchazeče do práce i po něm.

Kontaktování agentury: Kontaktujete Agenturu Pondělí - přímo nebo s využitím kontaktů na našich webových stránkách (telefon, nebo e-mail)

Rozhodnutí o využití služby: Po konzultaci s pracovníky Agentury Pondělí a seznámení s pravidly programu poskytovaného zaměstnávání se rozhodnete, jestli službu využijete.

Co chci dělat a co se musím naučit: Bude Vám přidělen pracovní konzultant, který Vám pomůže:

1. vytvořit představu o možném pracovním uplatnění,
2. zjistit, jaké jsou Vaše pracovní schopnosti a dovednosti, následně pak naplánovat cestu k jejich zlepšení,
3. natrénovat dovednosti potřebné k nalezení, získání a udržení vhodného pracovního místa.

Setkávání: Účastníte se pravidelného skupinového poradenství (sociální poradenství, job club).

Hledání a získání pracovního místa: Pracovní konzultant Vám pomáhá při vyhledání a získání pracovního místa (kontaktuje zaměstnavatele, účastní se na pohovoru, pomáhá vyjednat podmínky zaměstnání,…).

Asistence na pracovišti: V případě potřeby Vám pracovní asistent po určitou dobu pomáhá přímo na pracovišti s nácvikem potřebných dovedností a osvojení pracovních postupů, také Vás učí komunikovat s kolegy či zákazníky.

VŠE JE ANONYMNÍ A BEZPLATNÉ!

Pro více informací nám napište na email: dvorakova@agenturapondeli.cz, zavolejte na tel.: +420 775 714 492.