Klienti v Denním centru

  • 2016 – Bohunka, nácvik žehlení (3)
  • 2016 – klienti v DC (13)
  • 2016 – nácvik pracovních dovedností, zahrada (3)
  • 2016-02-01 komunitní kruh – téma šikana (1)
  • Agentura Pondělí – čtvrteční skupina (2)
  • Aleš Š. – nácvik vaření (1)
  • Honza D. – poprvé v 1. patře po svých SUPER (2)
  • Katka L. – nácvik šití (2)
  • Kreativní dílna (4)