NAŠE MINULOST

   Agentura Pondělí vznikla v srpnu 2001 a na počátku měla 3 zaměstnance, sídlo v budově ÚSP Horní Poustevna ve Šluknově, na ulici T.G. Masaryka. Občanské sdružení Agentura Pondělí založili Pavel Lampa, Jiří Vít, Zdeněk Corn a Miroslav Marek. Agentura poskytovala podporu lidem s postižením při hledání a udržení práce, tato služba se jmenuje Podporované zaměstnávání (PZ). Agentura byla jednou z prvních agentur PZ v ČR a v dalších letech jsme pomáhali i dalším NO při vzniku stejné služby.

   Po nabytí účinnosti zákona o sociálních službách v roce 2007 jsme si zaregistrovali službu Sociální rehabilitace, přesídlili jsme do Rumburka a kromě hledání práce, jsme už nabízeli celou škálu činností, které potřebuje člověk se zdravotním postižením k tomu, aby se zapojil do normálního života v místní komunitě. V roce 2009 jsme v rámci Individuálního projektu Ústeckého kraje založili službu Podpora samostatného bydlení, která je přirozeným pokračováním našich snah o začleňování lidí s handicapem. Dnes je Agentura Pondělí, zapsaný spolek a jsme jednou z významných neziskovek a také jedním ze zásadních poskytovatelů sociálních služeb v regionu.