ADAM

Stěhování, skoro každý z nás ví, co takové stěhování obnáší. Vyletět z rodinného hnízda je velkým a těžkým rozhodnutím. Hledání toho, čemu se říká „MOJE DOMA“, může přinášet radosti, i strasti jako například ztráta rodinného zázemí a hledání vlastního, ztráta přátel a hledání nových.

„ Pomáháme lidem s mentálním fyzickým a psychickým postižením, kteří se chtějí osamostatnit, postavit se na vlastní nohy a začlenit se tím do chodu běžné společnosti. Jako příklad bych ráda uvedla Adama“, říká ředitelka Agentury Pondělí, Monika Lampová.

Adam je uživatel s mentálním postižením v kombinaci s psychickou poruchou a moc dobře ví, co takové stěhování obnáší. Měl možnost si to na vlastní kůži zkusit již 6x. Od rodinného zázemí přes dětský domov, psychiatrické léčebny, ústavy sociální péče, ubytovnu až po vlastní samostatné bydlení, které mu pomohla nalézt Agentura Pondělí.

Sám Adam tvrdí „ každé stěhování je pro mě stresující a náročné. Přál bych si, abych se už nikdy stěhovat nemusel“. Kdyby v předchozích zařízeních neměl vážné problémy s chováním, asi by tam zůstal. Opakované porušování pravidel bylo vždy příčinou odchodu a dalšího stěhování.
„Adam, je jedním z mnoha klientů, pro které je tady v regionu Agentura Pondělí. V případě Adama již mluvíme v minulém čase, protože Adam již bydlí sám a naše služby nepotřebuje. Museli jsme se intenzivně zaměřit na jeho problém a hledat příčiny komplikací, které si Adam svými nedovednostmi způsoboval. Represe a tresty mu nikdy nepomohly. Byla nutná častá asistence, terapie, podpora a povzbuzování. Zatím to na Adama platí a on se již nechce dále stěhovat a loučit se s kolegy z práce a s kamarády z agentury. Budeme Adamovi držet palce, ať zvládá všechna úskalí a nástrahy úplně samostatného života. Jsme na něj hrdí a je vzorem pro další klienty.

Adamův příběh je plný emocí a složitých životních etap. Určitě by bylo velmi zajímavé sledovat jeho osud dál. Jak si povede na cestě samostatnosti a zodpovědnosti?

Jméno bylo redakčně změněno.

11.04.2016